Vaart maken begint met een goed verhaal

In de afgelopen weken zijn wij bij verschillende opdrachtgevers met nieuwe programma’s gestart. Onze eerste voorwaarde om vaart maken met je middenkader is ‘inspirerend leiderschap’. De directie moet een heldere, uitdagende visie hebben die in een paar minuten is uit te leggen en antwoord geeft op vragen zoals: waarvoor bestaan wij als bedrijf, welke klanten willen wij bedienen, hoe willen wij samenwerken, hoe willen wij onze mensen aansturen, welke concrete doelen en projecten moeten wij realiseren om mee te bewegen met onze omgeving?

De meeste managementteams hebben wel een koers, maar deze is meestal niet sterk genoeg om als inspirerend doel te dienen. Of de inhoud is er wel, maar het schort aan de verpakking.

“Meer met minder” en ingewikkelde strategieslides zijn niet goed genoeg. De koers moet de drijfveren van het middenkader aanspreken vanuit zingeving, passie en vakmanschap.

Ons startpunt is daarom vaak het scherpstellen van de koers van de organisatie, die de lat legt voor ontwikkeling. Onze rol is om de vaak abstracte en met ingewikkelde cijfers doorspekte strategieslides van het senior management om te vormen tot een verhaal dat in een paar minuten is te ‘pitchen’. Dat doen we samen met datzelfde senior management. De koers moet gedeeld worden met de teamleiders, ploegbazen en managers zodat zij Vaartmakers kunnen worden.

Voor eindeloze slides met managementtaal en grafieken loopt teamleider Kees niet warm. Hij ziet na een paar minuten door de bomen het bos niet meer en hij kan er niets mee binnen zijn team. Kees wil een verhaal waar hij enthousiast van wordt en dat hij in zijn eigen woorden kan delen met zijn team. Maar wat maakt een verhaal nou een goed verhaal? In deze blog geven we je een paar tips.

Een paar tips voor een goed verhaal

Authentiek en uit het hart

Vergeet even de cijfers, structuren en onmogelijkheden. Blijf dicht bij jezelf, zet je gevoel en emoties in. Vertel dan bijvoorbeeld in een paar regels waarom jij denkt dat het bedrijf bestaat, of hoe jij denkt dat de organisatie er over 10 jaar uit ziet. Waarvoor kom jij je bed uit en rijd je naar je werk? Wat vind jij gaaf? Voor een salesmanager is dat bijvoorbeeld de klant die elke ochtend als eerste de website van jouw bedrijf opent om te kijken wat voor innovatieve oplossingen er nu weer zijn bedacht. Voor een operations manager een fabriek met de vetste, state-of-the-art, geautomatiseerde lijnen, real-time informatie en operators die het proces soepel aansturen. Het gaat erom dat het echt is. Dat het jouw verhaal is. Het beste verhaal is niet het meest complete verhaal, maar het meest persoonlijke verhaal. Dat overtuigt.

Zorg voor een simpele en duidelijke kernboodschap

Sluit aan op het kennis- en belangstellingsniveau van je publiek en geef praktisch bruikbare en nuttige informatie. Aan lege termen zoals ‘meer integratie’, ‘meer samenwerken’ en ‘innovatie’ heeft niemand wat. En draai er niet omheen. Je team is niet gek.
Mensen begrijpen wel: in 2020 is lijn X verplaatst van locatie Tilburg naar Mumbai omdat ze daar product P goedkoper en met een hogere kwaliteit kunnen maken. In Tilburg starten we een nieuwe lijn op die door de nieuwe programmeersoftware 52 klantspecifieke variaties van product N kan maken. Daar starten we een project voor waarvoor we de kennis van engineering uit Utrecht, operations Eindhoven en Tilburg nodig hebben. Kees gaat dit project leiden.
Deze lijn heeft niemand anders, is het nieuwste van het nieuwste in onze branche en zorgt dat we mijlenver voor lopen op de concurrent. Het aantal werkplekken blijft gelijk, maar mensen moeten wel anders gaan werken.

Verbeeld de boodschap

Denk verder dan plaatjes en mooie slides. Zo organiseerden wij laatst een serie teamoverleggen niet op kantoor maar in de productiehal, naast een nieuwe high-tech productielijn in testfase. Naast de gebruikelijke onderwerpen kregen medewerkers een kijkje in de werking en wat het betekent voor hun werk.

Maak het tweerichtingsverkeer

Maak je presentatie interactief. Stel vragen aan de aanwezigen, daag ze uit en betrek ze. Een verhaal komt beter over als mensen het beleven dan wanneer ze het alleen maar horen.

Doe eens gek

Ga liggen, kniel, spring, beeld wat uit. Vertel persoonlijke anekdotes. Gebruik humor. Maak er geen dwangmatige sessie van die mensen met moeite uitzitten, op hun horloge kijkend of ze al weg mogen.

Wanneer de boodschap goed is overgebracht moet het team de ruimte krijgen om boodschap te verwerken. Natuurlijk is er ruimte voor vragen en feedback, maar het belangrijkst is dat de medewerkers er een mening over vormen. Dit legden wij ook uit onze blog over emotie bij organisatieverandering.

De komende weken staan de vervolgsessies op het programma en gaan we verder met het aanjagen van het veranderproces om daarna acties en projecten te gaan realiseren. Ik kan niet wachten om verder te gaan en duurzame veranderkracht te realiseren bij deze opdrachtgevers!