Iedere organisatie een Vaartmaker

Het vuur moet terug in de organisatie

Dat ook jouw organisatie constant in beweging moet zijn wist je al. Wendbaarheid, proactief reageren op marktontwikkelingen, de concurrentie voorblijven, het moet allemaal. Toenemende regeldruk, digitalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, je leest erover en je realiseert dat het ook op jouw organisatie betrekking heeft. Je hebt misschien het gevoel dat je er alleen voor staat. Of dat het onbegonnen werk is. De organisatie is ergens vastgelopen en zit vast op een niveau van middelmatigheid, van telkens hetzelfde doen als gisteren. Je weet dat dat niet genoeg is.

Er moet zoveel gebeuren. Er lijkt magie aan te pas moeten komen om succesvol te kunnen zijn in de huidige markt.

Beweging is belangrijker dan ooit. Stilstand betekent niet alleen achteruitgang, maar zelfs ondergang. Je mensen moeten gaan bewegen. Het vuur moet terug in de organisatie. Als mensen in beweging komen beweegt je organisatie. Met mensen die meer durven, en gaan leren en experimenteren worden belemmeringen doorbroken en wordt de organisatie proactief.

Verandering is van alle tijden

Verandering is niet alleen iets van nu. Wij zien het al 25 jaar. Wel hebben we gezien dat veranderingen elkaar steeds sneller zijn gaan opvolgen, waardoor verandering steeds meer een mindset moet zijn in plaats van een activiteit. Ons team bestaat uit ervaren Versnellers met ieder onze eigen achtergrond, persoonlijkheid en interesses. Wat we delen is de overtuiging dat verandering niet ontstaat in het klaslokaal door het oplezen van powerpointsheets, maar dat je leert door het te ervaren. En dat je problemen niet oplost met een adviesrapport. Het gaat erom dat je samen om de tafel gaat en het probleem, de situatie of de verandering samen bespreekt en gaat zoeken naar de eerste tastbare, praktische stap om er wat aan te doen. Geen grootse, meeslepende, complexe programma’s maar praktische, samenhangende interventies die resultaat opleveren. Wij begeleiden en coachen managers of managementteams om meer ‘vaart’ in de organisatie te krijgen.

Deelnemers van onze trainingen en programma’s komen erachter wat hen tegenhoudt de juiste dingen te doen. Ze worden ‘aan’ gezet en komen in beweging. Met een frisse mindset en inzicht in hun remmingen zijn zij in staat hun doelen om te zetten in actie. Dit ‘infecteert‘ ook de omgeving. Collega’s in de buurt zullen de positieve blik overnemen en ook een stapje zetten. De toegevoegde waarde gaat dus verder dan die deelnemers. Met de groep Vaartmakers gaan we vervolgens aan de slag om concrete veranderingen te realiseren in de organisatie. We nemen belemmeringen weg, werken aan cultuur en samenwerking en versimpelen processen en procedures.

Maar pas op: deelname heeft echt effect. Er komt energie los die de ruimte moet krijgen. ‘Positieve muiterij’ noemen we dat. Medewerkers nemen het heft in eigen hand en gaan vanuit zichzelf het goede doen.

Over Vaartmakers

Wij zijn een start-up met 25 jaar ervaring. Wij versnellen organisaties door van medewerkers ‘Vaartmakers’ te maken: ambassadeurs van beweging en voorlopers in nieuwe werkwijzen.

Wij gunnen iedere organisatie tenminste één Vaartmaker. Een medewerker die, ongeacht zijn of haar functie, zich inzet om de boel in beweging te krijgen. Die niet kijkt naar hiërarchie, naar processen of systemen, maar vanuit intrinsieke motivatie de goeie dingen doet. Omdat dat leuker is. Voor zichzelf, zeker. Maar ook voor de organisatie.

Wij lieten een documentaire maken die inzicht geeft in de uitdagingen van middelmanagers in productieomgevingen. Middelmanagers die Vaartmakers geworden zijn en vanuit hun rol in het middenkader de muiterij aanjagen. Klik hier voor meer info over de docu.