Leiderschapsontwikkeling

We ontwikkelen leiderschap dat past binnen je organisatie.

Echt leidinggeven begint bij het begrijpen en voelen van een gekozen koers. Weten welke richting je op gaat, om een team daarin mee te kunnen nemen. Maar ook: weten welk team je meeneemt en wie de aangewezen persoon is om dit te doen. Wat is inspirerend leiderschap en wie heeft daar wat voor nodig? Een leider ben je niet zomaar, maar leiderschap kun je zeker ontwikkelen.

Door zowel een persoonlijk coachingstraject als teamcoaching (op basis van het LuminaSpark-profiel) maken we van goede managers sterke, effectieve leiders. Een genuanceerd profiel maakt bewust van de ruimte voor en zet aan tot de ontwikkeling die nodig is voor dat inspirerend leiderschap.

Zoals ook het geval was bij een familiebedrijf, een middelgrote speler in de infrasector.

Wat vroeg de klant?

“Ons familiebedrijf staat voor een belangrijke transitie. Een aantal directieleden doet een welverdiend stapje terug. Een nieuw directieteam is geïnstalleerd en de managementstructuur is herzien. In de nieuwe structuur is een belangrijke rol weggelegd voor, deels nieuw, aangestelde groep van ruim 10 BU (Business Unit)-managers. Een eerste stap naar een succesvolle toekomst, maar dan?

Wij stellen steeds hogere eisen aan deze managers. Zij moeten in het zadel worden geholpen als leider, bijdragen aan de realisatie van onze strategie en onderling nog meer als team gaan werken.”

Welke aanpak en oplossing bood Vaartmakers?

“Vaartmakers ontwikkelde voor ons bedrijf en deze BU-leiders een intensief managementprogramma met looptijd van minimaal een jaar. Het programma richtte zich op de doorontwikkeling van de managers in een breed spectrum, bijvoorbeeld”

  • Bewustwording bij deze groep van het (hogere) verwachtingspatroon.
  • Het versterken van bijbehorende leiderschapsvaardigheden
  • Het maken van en starten met de realisatie van BU-plannen in lijn met de strategie.
  • Bewustwording van drijfveren, talenten, valkuilen bij de deelnemers in relatie tot nieuwe rol. (Door middel van LuminaSpark profielen, waarna dit inzicht werd omgezet in een persoonlijk ontwikkelplan)
  • Bewustwording van sterkten en verbeterpunten van de managers als team.

Het twee jaar durende programma is een combinatie van gezamenlijke training- en coachingsessies, praktijkopdrachten in tussenliggende periodes en individuele coaching van de deelnemers. Om onze managers ook concreet te vormen naar ons als organisatie waarvoor ze werken, werd daarnaast de nodige aandacht besteed aan het kennen van en staan achter strategie, zodat ze dit ook uitdragen naar de teams die ze managen.

Om duurzaam inzetbaar te blijven was er ook ruimte voor de meer “moderne” management skills: ondernemerschap, efficiency, gespreksvaardigheden optimaliseren, feedback geven, beïnvloeden en presenteren. Dit alles met niet alleen focus en aandacht voor de eigen unit, maar ook de bedrijfsketen en de klant. Zo leerden ze afdelingen en mensen te verbinden om tot betere resultaten voor ons als bedrijf te komen.

Wat betekent een Vaartmaker in huis?
Lees het hier »

Wil jij leiders en leiderschap ontwikkelen, passend bij je bedrijf en doelen?

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vaartmaker Jeroen deelt zijn ervaring met leiderschapsontwikkeling in de metaalsector

De nieuwe topman van een internationaal metaalverwerkingsbedrijf, zei het ons als volgt: ‘De tijd dat het operationele middelmanagement blind moest gehoorzamen aan de baas, is definitief voorbij’. Deze opvatting komen wij bij Vaartmakers gelukkig steeds meer tegen in de top van de maakindustrie. De nieuwe manager, afkomstig van een uiterst professioneel internationale bedrijf, wilde een impuls geven aan de leiderschapskwaliteiten van zijn operationeel middenkader. Daarmee wilde hij de diepe kloof tussen de beleidsmakers van het hogere management en de operationele leidinggevenden van de productiemedewerkers, overbruggen.

Bij Vaartmakers vinden wij ook dat de uitvoering van strategie (en van verbetering van de organisatie in het algemeen) alleen slaagt als het operationele middenkader is aangehaakt bij het topmanagement en de strategie.

Van productiemedewerker naar voorman
Productieleiders, ploegbazen, voormannen, teamleiders, eerste operators; ze begonnen hun carrière dikwijls als productiemedewerkers die zich onderscheiden door intelligentie, kennis, betrokkenheid en inzet. Zij spreken de taal van de ‘productievloer’ uitstekend maar voelen zich dikwijls minder senang bij de taal, de cultuur en het handelen van het hoger management. Verder is het middelmanagement in de maakindustrie zelden bijgeschoold in moderne leiderschapsprincipes op onder meer het terrein van effectief feedback geven, presenteren, persoonsgericht leidinggeven, beoordelen, verbeteren en veranderen, etc. Ook bij deze klant bleek hierin de afgelopen jaren nauwelijks te zijn geïnvesteerd.

Leiderschapsprogramma voor middenkader
Wij starten in opdracht van de klant met ons leiderschapsprogramma voor het middenkader in de maakindustrie. Er namen 16 middelmanagers aan deel, afkomstig van vier verschillende fabrieken uit Nederland en België. Dit intensieve programma had een doorlooptijd van ongeveer een jaar en bestond uit een zestal gezamenlijke bijeenkomsten, on-the-job-opdrachten en individuele coachingsgesprekken.

Effectief presenteren
Na afloop van het programma, waren alle deelnemers volledig op de hoogte van de bedrijfsstrategie en in staat om deze op effectieve wijze te presenteren aan hun productiemedewerkers. Daarnaast ontwikkelden de deelnemers de kennis en vooral de vaardigheden die nodig zijn om hun medewerkers en het bedrijf een stabiele, succesvolle toekomst te geven. Daarnaast werkte alle deelnemers aan een persoonlijk ontwikkelplan, gebaseerd op de LuminaSpark-methodiek.

Uiterst praktisch en concrete opdrachten
Kenmerkend voor ons leiderschapsprogramma, is de uiterst praktische aanpak. Wij geloven (voor deze doelgroep) niet in theoretische bespiegelingen en literatuurstudie. Na korte presentaties oefenden wij de betreffende vaardigheden en gingen alle deelnemers vervolgens ‘naar huis’ met een concrete praktijkopdracht. Wij sloten dit programma met veel succes af en kregen het verzoek om het volgend jaar voor een nieuwe doelgroep te herhalen. Zo hoef je niet telkens een achterstand in te halen, maar kun je blijven voorlopen en uiteindelijk dus ook: vaart maken!