Ons werk - een praktische kijk op onze aanwezigheid

Een oplossing die niet vlug, maar des te meer voortdurend, bijdraagt aan de groei van het succes. Ter inspiratie delen we enkele voorbeelden!

Wij komen bij verschillende bedrijven en organisaties over de vloer, en zien de meest uiteenlopende uitdagingen en succesverhalen! Van een vergevorderd probleem, tot het juist tijdig signaleren en anticiperen; voor ieder vraagstuk is een passende interventie of ontwikkeling.

Uitdagingen op het gebied van teamontwikkeling

De operational manager Ecolab vroeg ons:

“Als operationeel manager heb ik  een nieuw MT dat nog erg aan elkaar moet wennen. Ik heb het gevoel dat niet iedereen het achterste van zijn tong durft te laten zien. Dat helpt natuurlijk niet om te komen tot echt draagvlak. Ik maak natuurlijk zelf ook onderdeel uit van dit proces. Kunnen jullie mij helpen om de samenwerking in het team verder te verbeteren?”

Interventie: persoonlijke coaching en teamontwikkeling met Lumina Spark-profielen.

Technisch directeur Fermacell kwam bij ons met de vraag:

Binnen mijn fabriek is sprake van een reactieve en eilandjes cultuur waar weinig eigenaarschap wordt vertoond. Mijn huidige middenkaderleden zijn daarin bepalend. Ik wil samen met mijn middenkaderleden naar een pro-actieve cultuur waarin over de afdelingen heen wordt samengewerkt zodat wij een voorbeeld bedrijf worden binnen onze holding;

Interventie: teamontwikkeling op basis van bedrijfswaarden en Lumina Spark-profielen.

Directeur HVC Grondstoffen, leidinggevende KAM-team OASEN wllde verbinding met zijn team:

‘Mijn QHSE-team is goed in het produceren van papier en het bewaken van lijstjes. Het aanspreken van onze mensen in de dagelijkse praktijk vinden ze maar lastig. Mij overstelpen ze me met regels en details. Ik heb echt het idee dat ze in een heel andere film zitten dan ik als directeur. Help mij om de verbinding weer met het team te maken en zorg er voor dat veiligheid minder stoffig wordt en meer gaat leven in de organisatie.

Interventie: detachering als interim, teamontwikkeling QHSE-team, teamontwikkeling middenkader en vereenvoudiging van registraties;

Strategische uitdagingen met aandacht en gevolgen voor een team

Opdrachtgever plantmanager Ecolab benaderde ons voor:

De missie, visie en waarden zijn door de buitenlandse holding opgelegd. Deze passen niet helemaal bij onze (nederlandse) bedrijfscultuur. Kunnen jullie ons helpen om deze waarden samen met de leidinggevenden te vertalen naar onze bedrijfsspecifieke situatie.Interventie: organisatie dag van verbinding, inclusief communicatie eromheen;

Opdrachtgever HVC legde het volgende aan ons voor:  

Wij besteden als bedrijf veel tijd en middelen aan het verhogen van de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Ik vraag mij af of de wijze waarop wij nu veiligheid/QHSE georganiseerd hebben wel effectief is. Kunnen jullie een organisatie advies uitbrengen hoe de “ideale” QHSE structuur eruitziet?.Interventie: designteam QHSE opgezet bestaande uit operational managers en QHSE-specialisten.

Opdrachtgever Waterschapsbedrijf Limburg was kritisch naar zichzelf en wilde anticiperen:

Binnen mijn bedrijf is sprake geweest van een aantal bijna-ongevallen. Deze hadden slechter kunnen aflopen. Als organisatie zitten we in de fase van onbewust onbekwaam. Kunnen jullie helpen om de veiligheidscultuur te verbeteren en er zorg voor te dragen dat we in de fase van bewust onbekwaam komen zodat veiligheid de aandacht krijgt die het echt verdiend.Interventie: programma ‘Veilig werken, gewoon doen!’, met veel aandacht voor reflectie binnen het MT om voorbeeldgedrag te stimuleren.

Vraagstukken rondom leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, zo ook interim

Financieel manager van Fermacell legde ons de volgende vraag voor:

‘Ik merk dat het mij heel veel tijd maar vooral energie kost om mijn team aan te sturen. Kunnen jullie mij en het team helpen om effectiever, efficiënter en met meer plezier samen te werken?

Interventie: persoonlijke coaching en teamcoaching met Lumina Spark-profielen.

Algemeen directeur van opdrachtgever HVC kwam bij ons met de volgende kwestie:

“Er ligt een duidelijke strategie en ik weet dat mijn team hier aan mee wil werken, maar hier kunnen we zeker begeleiding bij gebruiken. Wellicht in de vorm van interim management. Kunnen jullie ook zorgdragen voor de implementatie van jullie organisatie-advies?”

Interventie: aanstelling van interim manager die nauw samenwerkt met de consultant van Vaartmakers.

Sparren over jouw uitdaging?
Neem contact op! »