Onze aanpak

Een programma met 4 fasen en losse interventies

Een veranderproces verloopt nooit rechtlijnig. De praktijk is weerbarstig. Ontwikkelen betekent fasen van frustratie en onzekerheid, maar de energie die vrijkomt als je een doel behaalt is onbetaalbaar. Wij bundelden al onze ervaring in een programma dat 4 fasen kent.

In iedere fase staat een andere activiteit centraal en iedere fase kent een andere dynamiek. Aan het einde van een fase worden concrete resultaten opgeleverd die bouwstenen vormen het veranderproces. Door onze agile aanpak en constante evaluaties met onze opdrachtgevers is het eindresultaat in beweging. Het is nooit ‘af’, maar wij versnellen de beweging in organisaties door te werken aan een combinatie van vertrouwen en samenwerking vergroten, competenties ontwikkelen en processen slimmer maken. Gaandeweg realiseren we de 5 voorwaarden voor vaart in jouw organisatie.

De route en exacte invulling van de fasen is voor ieder bedrijf anders. Wij bieden ook losse interventies aan. Het programma is een combinatie van korte gezamenlijke sessies met middenkader, directie en/of stuurgroepen, projectteams die gebruikt worden voor reflectie/plannen, terugblikken, coaching en oefenen. Afgewisseld met tussenliggende periodes van on-the-job oefenen en acties/projecten realiseren in de praktijk.

Praktijkgerichte, energieke interventies die nét even wat anders zijn

Wij ontwikkelden energieke, actiegerichte en spiegelende interventies die passen bij doeners. Onze programma`s en losse interventies zijn de verandering: dicht op de praktijk, aan de slag met echte projecten die bijdragen aan het realiseren van de koers en het on-the-job oefenen van vaardigheden. Uiteraard waar dat verantwoord is en met de juiste ondersteuning. Agile, in kleine stappen: oefenen, terugblikken en bijsturen.

Soms is nét even wat anders nodig om mensen in beweging in te krijgen. Wij maken gebruik van acteurs en ‘boobytraps’. Leren gaat nu eenmaal makkelijker als je het leuk vindt. Humor is een effectief middel om een boodschap over te brengen.

lees onze praktijkverhalen »

Beweging voor middenkader

Het middenkader is ons belangrijkste instrument om duurzame veranderkracht te realiseren. Wij willen een beweging voor het middenkader in Nederland zijn. Een beweging waar de vooruitstrevende Vaartmakers uit het middelmanagement inspiratie vinden en zich kunnen ontwikkelen. Een beweging waar geluisterd wordt naar hun ideeën en hun blik op organisaties en verandering.

Onze rol

Het doel is om te zorgen dat jouw middenkader een team met duurzame veranderkracht wordt. Een managementlaag die verandering aanjaagt en de vaart er in houdt. Onze rol is die van katalysator (aanjagen, uitdagen, procesbegeleiding, coachen) of kwartiermaker op interimbasis. We streven ernaar om onszelf overbodig te maken.

Fase 2: AAnjagen

Het doel van deze fase is om het veranderproces aan te jagen. Het vuurtje wordt aangestoken, ambities en verwachtingen uitgesproken. De rol van de directie is om de inspirerende koers van het bedrijf en de rol van het middenkader goed neer te zetten. Ze moeten er zin in hebben, maar ook de uitdaging voelen.

De middelmanagers krijgen inzicht in drijfveren, talenten, valkuilen én persoonlijke ontwikkeldoelen in relatie tot de koers en hun rol. Op individueel én op teamniveau.

Fase 4: Toekomstbestendig maken

Een veranderproces is eigenlijk nooit klaar in een wereld waar verandering de enige constante is. Maar gerealiseerde acties/projecten moeten worden geborgd in het dagelijkse werk en een strategie voor ‘achterblijvers’ moet zijn bepaald.