Strategie

We helpen de directie en het MT bij het formuleren én communiceren van de gekozen koers.

Als bedrijf wil je innoveren en groeien. Maar waar vandaan en vanuit welke visie? Hoe vaak heb je al op de zeepkist gestaan om de managers en ploegbazen mee te nemen in de strategie van jullie organisatie? Op basis van jullie business brengen we samen de strategie duidelijk in kaart. Met behulp van de bewezen succesvolle en wetenschappelijk gevalideerde LuminaSpark methodiek, brengen we jouw communicatiestijl in beeld en ontwikkelen deze verder door. We vinden een manier van communiceren die past bij jou en helpen je het verhaal te delen.

Door middel van verbeterde communicatie, interventies en workshops vergroten we wendbaarheid en stimuleren we betere prestaties van een directie of MT. Belangrijk is aandacht voor het formuleren van en overbrengen van een strategie aan de mensen en managers die het dagelijks “moeten doen”. Zo helpen we je als organisatie succesvol te groeien en te blijven. Alle neuzen dezelfde kant op, alle hens aan dek: volle kracht, vooruit!

Zoals voor een producent van kalvermelkpoeder, een van de grootste ter wereld.

Wat vroeg de klant?

“Onze klanten en overheden stellen steeds hoger eisen. Tegelijkertijd bieden technologische en IT-ontwikkelingen ons kansen om mee te bewegen met de eisen en onze koppositie in de markt te behouden. Een herziening van ons MT was voor mij als plantmanager aanleiding om met Vaartmakers onze strategie aan te scherpen en een invoeringsplan te ontwikkelen.”

Welke aanpak en oplossing bood Vaartmakers?

“Vaartmakers begeleidde elke 6 a 8 weken onze strategische MT-sessies. In een aantal fasen kwamen wij tot een herziene strategie en bijbehorend communicatie- en invoeringsplan. Startpunt was het verdelen van de markt in productgroepen. Per productgroep ontwikkelden wij samen met de Vaartmaker een SWOT-analyse, onze visie op de markt en positie daarin, een typering van de situatie nu en gewenste situatie over 5 jaar.

Het tastbare resultaat was een strategie van 1 A4 per geformuleerde productgroep. Na het vaststellen van de strategie heeft Vaartmakers ons MT begeleid naar een rol als stuurgroep die ons invoeringsprogramma aanstuurt en monitort aan de hand van veranderprojecten, KPI’s en communicatieactiviteiten.

Vanaf het begin hebben wij met ondersteuning van Vaartmakers onze mensen betrokken en geïnformeerd over de voortgang. Onder andere door een klankbordgroep van medewerkers in te richten, diverse kantinebijeenkomsten te organiseren, nieuwsbrieven te versturen en onze missie, visie en strategie te visualiseren in een ‘praatplaat’. Het betrekken van de collega’s bleek een gouden zet, en met behulp van de onderbouwing van Vaartmakers konden wij dit op een zo effectief mogelijke manier aanvliegen.”

Wat betekent een Vaartmaker in huis?
Lees het hier »

Hulp nodig bij het optekenen en overbrengen van jou strategie?

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vaartmaker Jeroen deelt zijn persoonlijke ervaring op het gebied van strategieontwikkeling.

‘Het lijkt wel alsof alles de laatste tijd misgaat’, aldus de gepassioneerde directeur-eigenaar van een technische groothandel in midden-Nederland (42 medewerkers). Of wij eens met hem konden meedenken over een veelheid aan hardnekkige, ogenschijnlijk onsamenhangende interne perikelen. Deze varieerden van heftige persoonlijke conflicten tot vervelende handhavingsissues met de regionale overheid. Ondanks dat zijn zorg over de interne conflicten domineerde, adviseerden wij een andere aanvliegroute: die van de strategie. De ervaring leert dat een ogenschijnlijk onsamenhangende diversiteit aan uitdagingen, vaak gestoeld is op het gebrek aan een gedragen, strategisch fundament. Met andere woorden: de afwezigheid van een helder, gezamenlijk beeld van de toekomst van het bedrijf.

Bij Vaartmakers hanteren wij een vaste methodiek voor strategieontwikkeling. Eenvoud en zakelijkheid staan hierbij voorop. Want zo is onze doelgroep. Strategie is voor ons het antwoord op de vragen ‘wat wil je als bedrijf in de toekomst?’, ‘Voor wie ga je produceren?’ en ‘Aan wie wil je verkopen?’. Hiervoor zetten wij onder meer de methode van de Nightmare Competitor, STEP-analyse en SWOT-analyse in.

Introducing: de strategische task force
Omdat een goede strategie alleen ontstaat en uitvoerbaar is met de inzet van alle medewerkers, stelden wij bij dit bedrijf “strategie taskforce” samen, bestaande uit betrokken medewerkers uit alle lagen van het bedrijf. Deze stelden gezamenlijk hun huidige productgroepen vast en maakten per groep een sterkte/zwakte analyse. Dat vonden ze leuk om te doen en was bovenal uiterst waardevol. Het was het antwoord op de vraag ‘Waar zijn wij nu eigenlijk mee bezig?, een die vraag is lastiger te beantwoorden is dan het lijkt. Na onder andere een omgevingsanalyse, stelde de taskforce de gewenste toekomstige situatie van deze (of nieuwe) productgroepen vast. Oftewel’ het antwoord op de vraag ‘Welke producten willen wij over 5 jaar produceren/leveren en voor welke klantgroepen?’.

Een gedetailleerd meerjarenplan
Op basis daarvan schreven wij invoeringsplan. Daarin staat precies vermeld wat het bedrijf de komende jaren achtereenvolgens moet doen om de gewenste situatie te bereiken. Welke financiële middelen moeten worden ingezet, welke productie-middelen zijn nodig, welke organisatiestructuur en –cultuur, hoe ziet het HR-beleid er uit en wat betekent het voor de processen? Het geheel aan maatregelen en projecten daarvoor, staan netjes weergegeven in dit invoeringsplan. Door het gezamenlijk ontwikkelen van deze strategie, losten een aantal interne knelpunten zich bijna vanzelf op. Een gedeeld toekomstbeeld geeft energie en hoop maar bovenal maakt dit het aanzienlijk simpeler om ingrijpende besluiten te nemen over mensen, middelen en structuur.

Rust door strategie en visie
Onze opdrachtgever investeerde inmiddels fors in nieuwe bedrijfsactiviteiten, conform de nieuwe strategie, en paste onlangs de besturingsstructuur van het bedrijf ingrijpend aan. De nieuwe middellangetermijn-strategie bracht veel duidelijkheid en mede daardoor rust. De interne en externe perikelen zijn van de baan, de organisatie maakt vaart!