Op weg naar het veiligste waterschapsbedrijf van Nederland (case WBL)

Bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) begeleidden wij het programma “Veilig werken, Gewoon doen”. Onze aanpak kenmerkte zich door een prikkelende communicatiecampagne rond veiligheidsmascotte VIC, een figuur die wij lieten ontwerpen. Ook organiseerden wij de ‘Dag van de Veiligheid’ om bewustzijn bij medewerkers te vergroten en operationele werkgroepen met middenkader en medewerkers om verbeteringen te inventariseren en realiseren.    

De eerste twee maanden stonden in het teken van vertragen en aanjagen: voorbereiding, ambitie/resultaten vaststellen en een inventarisatie en inzichten verkrijgen in de diverse activiteiten en projecten die lopen op het gebied van veiligheid binnen WBL. Onderdeel was de Dag van de Veiligheid waarin middenkader en medewerkers zijn betrokken bij de ambitie van WBL om ‘het veiligste waterschapsbedrijf van Nederland’ te zijn, doel van programma ‘Veilig werken, Gewoon doen’, inventariseren van risico’s in het werk en hun eigen rol.

De fase daarna had een sterk ‘doen’-gehalte waarin samen met werkgroepen van middenkader en medewerkers verbeteringen van technische en organisatorische aard zijn gerealiseerd. Ondersteund door de organisatiebrede communicatie- en bewustzijnscampagne rond veiligheidsmascotte VIC. VIC is het icoon voor veilig werken bij WBL en verschijnt in filmpjes, op intranet, whatsapp, in het personeelsblad en zelfs bij de mensen thuis. De mascotte sluit aan bij veiligheidsthema’s die zijn geselecteerd. Elk thema kreeg een kwartaal de volledige aandacht in communicatie-uitingen, bestaande overleggen, in toolboxen en in werkplekinspecties. Bekijk hier een aantal voorbeelden van de uitingen met VIC in de hoofdrol.