Vijf voorwaarden om vaart te maken

Vijf voorwaarden

Wij ontdekten 5 voorwaarden om het middenkader te ontwikkelen tot Vaartmakers:

  1. Inspirerend leiderschap
  2. Cultuur van samenwerken en vertrouwen
  3. Moderne management skills
  4. Slimme processen en structuren
  5. Doorlopende communicatie

Inspirerend leiderschap
De directie moet een heldere, uitdagende visie hebben die in een paar minuten is uit te leggen en antwoord geeft op vragen zoals: waarvoor bestaan wij als bedrijf, welke klanten willen wij bedienen, hoe willen wij samenwerken, hoe willen wij onze mensen aansturen, welke concrete doelen en projecten moeten wij realiseren om mee te bewegen met onze omgeving? “Meer met minder” en ingewikkelde strategieslides zijn niet langer goed genoeg. De koers moet de drijfveren van het middenkader aanspreken vanuit zingeving, passie en vakmanschap.

Cultuur van samenwerken en vertrouwen
Een eilandcultuur met wantrouwen, waarin mensen elkaar vermijden en afrekenen als iets niet meteen lukt is de doodsteek voor beweging in een organisatie. Het doel is samenwerken aan resultaat en vernieuwing, kritisch naar elkaar durven zijn om er beter van te worden. Daar is vertrouwen voor nodig: het middenkader dat zich kwetsbaar opstelt, durft te leren en experimenteren om te ontwikkelen. 

Moderne managementskills
Een Vaartmaker kent zijn of haar persoonlijke drijfveren, talenten, valkuilen en ontwikkeldoelen in relatie tot de koers en verwachtingen van het middenkader. Dit geldt ook voor het team waar leiding aan wordt gegeven. Vroeger werden vaak de meest loyale vakmannen leidinggevenden. Helaas is die inhoudelijke kennis niet meer genoeg om verandering te versnellen. Dat vraagt moderne managementvaardigheden zoals beïnvloeden, coachen, gesprekstechnieken, presenteren, overleg voorzitten, IT-skills en projectmanagement. In verbinding staan met je team, maar er ook boven gaan staan als een situatie er om vraagt.

Slimme processen en structuren
Stroperige processen, overbodige administratie, techniek die faalt en systemen die niet werken voor de gebruiker frustreren snelheid en vernieuwing. De basis moet op orde zijn. Verantwoordelijkheden moeten duidelijk belegd zijn. Klantgerichte ‘lean’ processen en slimme apps voorkomen energievretende rituelen.

Doorlopende communicatie en feedback
Vaartmakers hebben behoefte aan continue informatie en feedback over ambities, doelen, ontwikkelingen in het bedrijf, projecten en resultaten. Voor zichzelf, voor het team en de organisatie.