Leercultuur als basis voor operational excellence (case fermacell)

‘Operational excellence’ is een combinatie van het verbeteren van structuren en processen, continu inzicht in en bijsturen van prestaties én een leercultuur. Wij begeleidden een programma bij bouwmaterialenfabrikant fermacell waarin wij door de ontwikkeling van het middenkader de gewenste leercultuur bereikten. Daarvoor zijn de uitgangspunten van de organisatie, de sterkten en zwakten en de aansturing vastgesteld en aangepakt. 

Ons uitgangspunt is om altijd sámen met management en medewerkers vast te stellen welke projectresultaten centraal staan en welke blokkades het realiseren van de toekomstvisie in de weg staan. Het project bij fermacell startte dan ook met een goede diagnose.

Door middel van workshops met directie en het middenkader is de visie en ambitie van fermacell met betrekking tot operational excellence en de gewenste leercultuur vormgegeven. Ook is inzicht gecreëerd in waar de sterkten en zwakten in structuur en aansturing zich bevinden. En niet onbelangrijk: vastgesteld is welke resultaten de leercultuur moet opleveren voor de bedrijfsvoering. Deze analyse is vervolgens aangevuld met het beeld van de werkvloer door in Brown Paper-sessies te inventariseren hoe de operatie aankijkt tegen de gewenste leercultuur, tegen welke blokkades zij in de praktijk aanlopen en welke oplossingen zij zien.

Naast technische verbeteringen was een belangrijke interventie om leidinggevenden te ontwikkelen in hun rol als Vaartmakers van de leercultuur en het faciliteren van leren van medewerkers in de dagelijkse praktijk. In een programma maakte het middenkader kennis met hun talenten en valkuilen met behulp van LuminaSpark, realiseerde verbeterprojecten en oefende on-the-job met gesprek- en coaching vaardigheden.